top of page

Privacy Policy LOYALBEE B.V.

 

LOYALBEE hecht grote waarde aan uw persoonlijke informatie. LOYALBEE begrijpt dat de gebruiker grote waarde hecht aan zijn persoonlijke informatie en LOYALBEE gaat daarom ook met grote zorg met deze informatie om. Deze informatie verkrijgt LOYALBEE digitaal door het gebruik van de website, de mobiele LOYALBEE applicatie en die van de deelnemende winkels. Wanneer u deze gebruikt stemt u ermee in dat LOYALBEE informatie over u verzamelt en gebruikt. LOYALBEE stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen en ervoor te zorgen dat u uw persoonsgegevens kunt blijven toevertrouwen aan LOYALBEE. Tijdens uw interactie met LOYALBEE kunt u

persoonlijke informatie met ons delen, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw naam, emailadres,

thuisadres en telefoonnummer).

 

In deze privacy policy wordt beschreven hoe LOYALBEE omgaat met uw persoonsgegevens, alsmede wat uw rechten zijn betreffende deze persoonsgegevens.

 

LOYALBEE, gevestigd te Ridderkerk, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, in opdracht van het deelnemend bedrijf, zoals beschreven in deze privacy policy.

 

LOYALBEE verwerkt je persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, op ‘juridische grond’ van ‘gerechtvaardigd belang’, en dit om je de meest optimale, persoonlijke service te verlenen. Hieronder lees

je over welk soort gegevens het zoal kan gaan:

 

Om je te IDENTIFICEREN

(Voor)naam, e-mailadres, telefoonnummer

 

Om je (veilig) te CONTACTEREN

Telefoonnummer, e-mail. Maar ook meer technische gegevens zoals identificatiegegevens over de toestellen die je gebruikt (Mac-adres, IP’s, unieke identificatiegegevens van je toestel, enz.).

 

Om je correct te ADVISEREN en/of BEDIENEN

Op basis van bijvoorbeeld gegevens over uw aankopen bij het deelnemende bedrijf, kan LOYALBEE jouw gedrag analyseren en behoeften detecteren. Op basis van dat profiel kunnen we bijvoorbeeld beter analyseren welke promotie of marketingactie het best bij je past. LOYALBEE maakt gebruik van NFC (Near Field Communication).

 

Het doel van de registratie van uw persoonsgegevens bij LOYALBEE is om u te laten deelnemen aan het membership programma van het deelnemende bedrijf en u namens dit bedrijf speciale aanbiedingen en acties te kunnen toesturen. Niet iedereen krijgt jouw gegevens te zien bij LOYALBEE. Alleen personen die daartoe gemachtigd zijn, hebben toegang tot persoonsgegevens, en enkel als die gegevens relevant zijn om hun opdracht te vervullen.

 

Binnen LOYALBEE worden je persoonsgegevens in principe enkel verwerkt en geraadpleegd door bepaalde diensten waarvan de tussenkomst vereist is voor de levering of de nazorg van diensten,

De personen die je gegevens kunnen raadplegen zijn bovendien gebonden aan een strikte beroepsdiscretie en moeten alle technische voorschriften naleven om de vertrouwelijkheid te verzekeren van je persoonsgegevens, en de veiligheid van de systemen die ze bevatten.

 

LOYALBEE zal uw persoonsgegevens niet aan anderen dan het deelnemende bedrijf verstrekken, tenzij LOYALBEE op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

LOYALBEE heeft deze gegevensverwerking aangemeld bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Meer

informatie is te vinden op http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u alleen persoonsgegevens aan LOYALBEE verstrekken met toestemming van één van uw ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die deze privacy policy heeft gelezen.

 

We slaan je gegevens op in verschillende databases binnen de Europese Unie. LOYALBEE heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

 

Als je gegevens worden verwerkt, heb je heel wat rechten. Wanneer LOYALBEE voor een verwerking jou om een toestemming vraagt, dan kun je zelf die toestemming daarna ook weer intrekken wanneer je maar wilt, binnen je privacy-instellingen.

 

We bewaren je toestemming 5 jaar lang. Ook als je op een gegeven moment beslist dat je geen nieuwsbrieven of gepersonaliseerde berichten meer wil ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

 

Dit zijn uw "persoonsgegevens".

In deze verklaring ("Privacy policy") wordt het volgende uiteengezet:

1. Reikwijdte en aanvaarding

2. Door LOYALBEE verzamelde persoonsgegevens (voor)naam, e-mailadres en telefoonnummer

3. Waarom LOYALBEE persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

4. Delen van persoonsgegevens door LOYALBEE

5. Uw rechten

6. Veiligheid en bewaren van gegevens

7. Hoe contact opnemen

1 Reikwijdte en aanvaarding van deze Privacy policy

Deze Privacy policy is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de LOYALBEE sites (zie definitie hieronder) of door ons uw persoonsgegevens mee te delen, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacy policy worden beschreven. Als u niet akkoord gaat met deze Privacy policy, gelieve dan geen gebruik te maken van de LOYALBEE sites (zie definitie hieronder) en ons geen persoonsgegevens mee te delen. LOYALBEE behoudt zich het recht voor deze Privacy policy te allen tijde te wijzigen. We raden u aan deze Privacy policy regelmatig te raadplegen, zodat u zeker op de hoogte bent van eventuele wijzigingen en steeds weet hoe uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt.

 

2 Door LOYALBEE verzamelde persoonsgegevens

LOYALBEE kan persoonsgegevens verzamelen via verschillende bronnen, waaronder:

• Online en elektronische interacties met ons, onder andere via websites van LOYALBEE, mobiele applicaties, sms-programma’s of "branded" pagina's of applicaties van LOYALBEE op sociale netwerken van derden (zoals Facebook, Instagram, Twitter & Linkedin) (LOYALBEE sites);

• Offline interacties met ons, onder andere via direct-marketingacties, gedrukte registratiekaarten, deelname aan wedstrijden en contacten via de callcenters van de LOYALBEE klantendienst;

• Uw interactie met online gerichte inhoud (zoals advertenties) die door LOYALBEE, of door dienstverleners namens LOYALBEE, wordt aangeboden via applicaties of websites van derden.

 

In het raamwerk van onze activiteiten, zal LOYALBEE de volgende informatie opslaan via de website en applicaties: (1) Persoonlijke gegevens van de gebruiker: Eventuele bedrijfsnaam, voor- en achternaam, telefoonnummer en email-adres; (2) Technische informatie: IP-adres, specifieke browser, het operating system, de locatie en alle andere informatie die gebruikt kan worden voor onderzoek, statistieken of andere doeleinden.

 

2.1 Gegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt

Dit zijn gegevens die u met uw toestemming rechtstreeks aan ons verstrekt voor een specifiek doel, waaronder:

• Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die LOYALBEE nodig heeft om met u contact op te nemen (zoals uw naam, e-mailadres, en telefoonnummer);

• Demografische informatie, waaronder uw locatie (postcode, gemeente/stad, provincie en geolocatie);

• Inloggegevens, met inbegrip van informatie die vereist is om een gebruikersaccount te creëren bij

LOYALBEE (zoals e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord en veiligheidsvraag en - antwoord);

• Consumentenfeedback, waaronder informatie die u deelt met LOYALBEE over uw ervaring met LOYALBEE producten en diensten (zoals uw opmerkingen en suggesties, getuigenissen en andere feedback in verband met LOYALBEE producten); en

• Inhoud die door de consument is gegenereerd, waaronder inhoud (zoals foto's, video's en persoonlijke verhalen) die u creëert en vervolgens deelt met LOYALBEE (en mogelijk anderen) door deze te uploaden naar een LOYALBEE site.

 

 

2.2 Gegevens die we verzamelen wanneer u een LOYALBEE site gebruikt.

We gebruiken cookies en andere traceringstechnologieën die bepaalde informatie verzamelen wanner u een LOYALBEE site bezoekt. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in dit verband.

 

2.3 Gegevens verzameld uit andere bronnen

We kunnen informatie over u verzamelen via andere legitieme bronnen om u onze producten en diensten aan te bieden. Voorbeelden van dergelijke bronnen zijn externe gegevensverzamelaars, promotionele partners van LOYALBEE, openbare bronnen en sociale netwerken van derden.

Dergelijke informatie kan het volgende omvatten:

• persoonlijke contactinformatie; en

• alle persoonsgegevens die deel uitmaken van uw profiel bij een sociaal netwerk van derden (bv. Facebook, Instagram en door dat sociale netwerk met ons mogen worden gedeeld (zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, verjaardag, gemeente/stad, profielfoto, gebruiksnaam en vriendenlijst). Meer informatie over de gegevens die we kunnen verzamelen vindt u op de website van het betreffende sociale netwerk. We kunnen ook persoonsgegevens in ons bezit krijgen wanneer we andere bedrijven overnemen.

 

3 Persoonsgegevens van kinderen

LOYALBEE vraagt of verzamelt nooit bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als LOYALBEE ontdekt dat het per ongeluk persoonsgegevens heeft verzameld van een kind jonger dan 16 jaar, dan zal het de persoonsgegevens van dat kind zo snel als redelijkerwijs mogelijk verwijderen uit zijn bestanden. LOYALBEE kan evenwel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar rechtstreeks via een ouder of voogd verzamelen, en dus met hun uitdrukkelijke toestemming.

 

4 Waarom LOYALBEE persoonsgegevens verzamelt en hoe het deze gegevens gebruikt

LOYALBEE verzamelt en gebruikt persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens werden verkregen. LOYALBEE kan uw persoonsgegevens gebruiken voor alle of sommige van de volgende doeleinden:

• Bestellingen: om uw bestellingen te verwerken en te verzenden en u te informeren over de status ervan.

Merk op dat er veel webshops zijn die LOYALBEE producten verkopen maar die niet worden gecontroleerd of beheerd door LOYALBEE. We raden aan dat u hun beleidslijnen leest, inclusief deze over privacy, alvorens producten op die websites te kopen.

• Onderhoud van uw account: om uw accounts bij LOYALBEE te creëren en te onderhouden, met inbegrip van het aanbieden van getrouwheids- of beloningsprogramma's die verbonden zijn met uw account.

• Consumentendienst: om u als consument beter te bedienen, waaronder antwoorden op uw vragen, klachten en algemene feedback over onze producten. Onze consumentendienst kan worden aangeboden via verschillende communicatievormen, zoals e-mail, brief, telefoon en online chat.

• Betrokkenheid van de consument: om u actiever te betrekken bij onze producten en diensten. Het kan daarbij gaan om het gebruik of de publicatie van inhoud die door de consument is gegenereerd.

• Personalisering: LOYALBEE kan persoonsgegevens die via de ene bron zijn verzameld (bv. Een website) combineren met gegevens die afkomstig zijn van een andere bron (bv. een offline event). Zo krijgt LOYALBEE een vollediger beeld van u als consument, waarmee LOYALBEE u dan weer beter en persoonlijker van dienst kan zijn, onder andere met betrekking tot het volgende:

Websites: om uw ervaring op onze websites te verbeteren en te personaliseren, door gebruik te maken van gegevens zoals inloginformatie, technische computerinformatie en/of informatie over eerder gebruik van de website;

Producten: om de producten van LOYALBEE te verbeteren, beter af te stemmen op uw behoeften en nieuwe productideeën te bedenken. Dit omvat het gebruik van demografische informatie, informatie over consumentenprofilering en consumentenfeedback; en

Reclame gebaseerd op interesses: om u advertenties aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses. Een van de manieren waarop LOYALBEE dit doet, is door de activiteiten of verzamelde informatie op de LOYALBEE sites te koppelen aan gegevens die op websites van derden over u zijn verzameld. Dit soort reclame staat ook bekend als "gerichte reclame" of "online behavioural advertising". Een dergelijke personalisering gebeurt doorgaans via cookies of gelijkaardige technologieën.

• Reclameberichten: om reclameberichten te versturen als u zich hebt opgegeven voor het ontvangen van dergelijke berichten (met inbegrip van informatie over LOYALBEE, zijn producten en diensten, wedstrijden en promoties). Deze berichten kunnen worden verspreid op elektronische wijze (bv. sms, email en online reclame) en via de post. Als u zich opgeeft om sms-berichten te ontvangen, is het beleid van uw mobiele serviceprovider voor het ontvangen van sms-berichten van toepassing, waarvoor kosten kunnen worden aangerekend.

 

 

• Sociale functies: om u een aantal sociale functies aan te bieden, waaronder:

• Community-functies op een LOYALBEE site

• Wanneer u een LOYALBEE site met een community-functie bezoekt en recepten, foto's, video's, illustraties of andere inhoud deelt, kan LOYALBEE de persoonsgegevens die u op dergelijke websites deelt, gebruiken en weergeven.

• Virale websitefuncties

• LOYALBEE kan uw persoonsgegevens gebruiken om u virale websitefuncties aan te bieden, zoals een "tell-a-friend"-programma, waarmee u bepaalde nieuwsberichten, productinformatie, promoties en andere inhoud kunt delen met familie en vrienden.

• Hiervoor moet gewoonlijk persoonlijke contactinformatie (zoals namen en e-mailadressen) worden verzameld en gebruikt, zodat het bericht / de inhoud in kwestie kan worden bezorgd aan de ontvangers.

• Sociale netwerken van derden LOYALBEE kan uw persoonsgegevens gebruiken wanneer u socialenetwerk-functies van derden gebruikt, zoals "Facebook Connect" of "Facebook Like". Deze functies kunnen geïntegreerd zijn in de LOYALBEE sites, onder andere met het oog op de organisatie van wedstrijden en om u de mogelijkheid te bieden inhoud te delen met vrienden.

• Als u deze functies gebruikt, is het mogelijk dat LOYALBEE bepaalde persoonsgegevens over u kan verkrijgen via het sociale netwerk in kwestie. Meer informatie over hoe deze functies werken en de profielgegevens die LOYALBEE over u kan verkrijgen, vindt u terug op de website van het betreffende sociale netwerk.

• Andere specifieke doeleinden

• We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor andere specifieke bedrijfsdoeleinden, zoals de dagelijkse werking en veiligheid van de LOYALBEE sites, om demografische studies of audits uit te voeren en om met u contact op te nemen voor consumentenonderzoek.

 

5 Delen van persoonsgegevens door LOYALBEE

LOYALBEE deelt uw persoonsgegevens niet met derden die uw gegevens willen gebruiken voor direct marketing, tenzij u daarvoor uw specifieke toestemming hebt gegeven. LOYALBEE kan uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden delen met derden, maar alleen in de volgende gevallen:

 

5.1 Verwante bedrijven

LOYALBEE kan uw persoonsgegevens voor legitieme bedrijfsdoeleinden (zoals bijvoorbeeld om bestellingen te verwerken, klachtenbehandeling) meedelen aan zijn verwante bedrijven of dochterondernemingen.

 

5.2 Dienstverleners

LOYALBEE kan een beroep doen op dienstverleners, vertegenwoordigers of contractanten om diensten te verlenen namens LOYALBEE, met inbegrip van het aanbieden van de LOYALBEE sites en de diensten die voor u beschikbaar zijn. Het is mogelijk dat deze externe partijen bij het verlenen van deze diensten toegang krijgen tot uw persoonsgegevens of deze moeten verwerken. LOYALBEE eist door middel van een schriftelijke overeenkomst van dergelijke externe partijen, die gevestigd kunnen zijn in een ander land dan het land waarin u de LOYALBEE site of dienst hebt gebruikt, dat zij zich houden aan alle relevante wetgeving inzake gegevensbescherming en beveiligingsvereisten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

5.3 Partners en gemeenschappelijke promoties

LOYALBEE kan gemeenschappelijke of medegesponsorde programma's of promoties uitvoeren met een ander bedrijf en, in het kader van uw betrokkenheid in de activiteit, uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gedeeld met een ander bedrijf als u zich hebt opgegeven om rechtstreeks van dat bedrijf informatie te ontvangen. LOYALBEE raadt u aan de privacy policy van dergelijke bedrijven te lezen alvorens uw persoonsgegevens te delen. Als u niet wilt dat uw persoonsgegevens worden verzameld door of gedeeld met een ander bedrijf dan LOYALBEE, kunt u er altijd voor kiezen om niet deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Als u zich opgeeft om berichten van een dergelijk bedrijf te ontvangen, denk er dan aan dat u altijd het recht hebt om zich uit te schrijven en u in dat geval rechtstreeks contact dient op te nemen met dat bedrijf.

 

5.4 Wettelijke vereisten en bedrijfsoverdracht

LOYALBEE kan uw persoonsgegevens openbaar maken als het daartoe wettelijk wordt verplicht of

als LOYALBEE te goeder trouw oordeelt dat een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs

noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures of om te reageren op eventuele vorderingen. In geval van een volledige of gedeeltelijke fusie met of een volledige of gedeeltelijke overname van LOYALBEE door een ander bedrijf, zou de overnemer toegang krijgen tot de informatie die door die entiteit van LOYALBEE wordt bijgehouden. Die informatie kan persoonsgegevens bevatten.

 

6 Uw rechten

 

6.1. Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die LOYALBEE over jou verwerkt, laat het dan weten. De meeste gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via de link onderaan een LOYALBEE- kaart of email. Als je je recht van inzage uitoefent zal LOYALBEE je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens. Het is mogelijk dat sommige persoonsgegevens uit klassieke back-upbestanden, log-, historiek- of archiefbestanden niet opgenomen zijn in dit overzicht. Deze gegevens maken geen deel uit van de courant verwerkte persoonsgegevens en zijn daarom niet onmiddellijk beschikbaar. Ze kunnen daarom ook niet worden meegegeven. Ze worden wel verwijderd uit deze bestanden volgens standaard opschoon processen.

 

6.2. Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die LOYALBEE over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd die gegevens verbeteren of vervolledigen via de link onderaan een LOYALBEE- kaart of email.

 

6.3. Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Als je vermoedt dat LOYALBEE bepaalde gegevens onrechtmatig verwerkt, dan kun je vragen om ze te verwijderen.

 

6.4. Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop LOYALBEE bepaalde gegevens verwerkt op basis van zijn gerechtvaardigd belang, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om fraude te bestrijden.

 

6.5. Je kunt soms weigeren dat je gegevens volledig automatisch worden verwerkt.

Sommige gegevensverwerkingen en processen verlopen volledig geautomatiseerd zonder menselijke tussenkomst. De logica van dit automatisch proces probeert LOYALBEE op het moment zelf mee te geven. Als je het niet eens bent met het resultaat van zo’n volledig geautomatiseerd proces, kun je dit aangeven door in je privacy- instellingen ‘geautomatiseerde marketing’ uit te vinken of door LOYALBEE te contacteren. Zo kun je een tussenkomst van een LOYALBEE-medewerker vragen of laten weten waarom je de beoordeling betwist.

 

6.6. Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan LOYALBEE hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen. De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens. Als u van deze rechten gebruik wilt maken, uw privacy-instellingen wilt wijzigen of vragen hebt over deze privacy policy, dan kunt u:

1 Uw instellingen opvragen via de link onderaan elke LOYALBEE- communicatie.

2 contact opnemen met LOYALBEE via privacy@loyalbee.nl

 

6.7 Recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten

U hebt het recht om zich uit te schrijven voor reclameberichten over LOYALBEE ("opt-out") en kunt dat doen door:

(a) de instructies te volgen in het betreffende reclamebericht;

(b) als u een account hebt bij LOYALBEE, beschikt u wellicht over de mogelijkheid om uw accountgegevens te bewerken en uw voorkeuren in verband met reclameberichten te wijzigen; of

(c) met ons contact op te nemen .

Merk op dat zelfs als u doorgeeft geen reclameberichten meer te willen ontvangen, u nog steeds administratieve berichten van LOYALBEE kunt ontvangen, zoals bestellingsbevestigingen en berichten over uw accountactiviteiten (zoals accountbevestigingen en wachtwoordwijzigingen).

 

6.8 Toegang en rechtzetting

U hebt het recht om toegang tot uw persoonsgegevens te vragen. U kunt ons daartoe een verzoek sturen. Als LOYALBEE geen toegang kan geven tot uw persoonsgegevens, zal het u laten weten waarom dat niet mogelijk is.

U hebt ook het recht om LOYALBEE te vragen onjuistheden in uw persoonsgegevens te verbeteren. Als u bij LOYALBEE een account hebt voor een LOYALBEE site, kunt u dat doorgaans doen via het onderdeel "uw account" of "uw profiel" op de LOYALBEE site (indien beschikbaar). Zo niet kunt u ons een verzoek sturen om uw gegevens te corrigeren.

 

7 Veiligheid en bewaren van gegevens

 

7.1 Gegevensbeveiliging

Om uw persoonsgegevens te beveiligen, heeft LOYALBEE een aantal maatregelen ingevoerd, waaronder:

• Beveiligde bedrijfsomgeving: LOYALBEE slaat uw gegevens op in beveiligde bedrijfsomgevingen die alleen toegankelijk zijn voor werknemers, vertegenwoordigers en contractanten van LOYALBEE op "need-to-know"-basis. LOYALBEE volgt in dit verband ook de normen die in de sector algemeen zijn aanvaard.

• Versleuteling van betaalgegevens: LOYALBEE maakt gebruik van versleuteling die standaard in de

sector wordt toegepast om gevoelige financiële informatie te beschermen, zoals kredietkaartgegevens

die over het internet worden verstuurd (bv. wanneer u betalingen doet in een webshop van LOYALBEE).

• Voorafgaande authenticatie voor accounttoegang: LOYALBEE verifieert de identiteit van zijn geregistreerde consumenten (login-ID en wachtwoord) alvorens ze toegang krijgen tot of wijzigingen kunnen aanbrengen in hun account. De bedoeling hiervan is toegang door onbevoegden te voorkomen. Merk op dat deze beveiligingen niet van toepassing zijn op persoonsgegevens die u deelt op openbare plaatsen, zoals community-websites. Door gebruik te maken van deze website en de LOYALBEE diensten, stemt de gebruiker ermee in dat LOYALBEE de bovengenoemde data mag gebruiken voor haar klanten en partners. Klanten die hun profiel updaten zullen dit direct in de bestaande database doen en wij zullen deze updates doorspelen aan onze klanten. LOYALBEE zal de persoonsgebonden informatie alleen gebruiken voor professionele doeleinden en de data zullen worden opgeslagen op een versleutelde basis.

 

7.2 Bewaring

LOYALBEE zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven. Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste interactie met LOYALBEE gedurende een redelijke periode kunnen bijhouden. Wanneer de persoons-gegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

 

8 Contact opnemen

LOYALBEE treedt op als "verantwoordelijke voor de verwerking" voor de persoonsgegevens die het verwerkt in het kader van deze Privacy policy.. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacy policy of de manier waarop LOYALBEE persoonsgegevens verzamelt, neem dan met ons contact op via e-mail naar privacy@loyalbee.nl LOYALBEE behoudt zich het recht voor deze privacy policy aan te passen. Elke aanpassing zal worden gepubliceerd op de website, en bij het eerstvolgende gebruik van de LOYALBEE dienstverlening. Als je toch niet tevreden bent over hoe LOYALBEE omgaat met je privacy, kan je altijd contact opnemen met de privacy-autoriteit.

 

9.1 Cookiebeleid LOYALBEE

Surf je naar www.loyalbee.nl? Dan kan onze website automatisch zogeheten ‘cookies’ plaatsen op de harde schijf van je computer. Zo tillen we de je surfervaring naar een hoger niveau: cookies laten onze website toe beter te functioneren en zorgen ervoor dat de website afgestemd is op jouw wensen en voorkeuren. Dit document beschrijft wat cookies zijn en hoe deze door LOYALBEE gebruikt worden, hierna ‘Cookiebeleid’ genoemd. Dit Cookiebeleid is van toepassing op alle websites, en in het bijzonder www.loyalbee.nl, die worden beheerd door LOYALBEE te Berkel en Rodenrijs, hierna ‘LOYALBEE’ genoemd. Indien u voor de eerste maal onze website bezoekt, verschijnt er een pop-up, waarbij u verzocht wordt om in te stemmen met de manier waarop wij cookies gebruiken. Deze pop-up bevat een link naar het Cookiebeleid. Door onze website te bezoeken aanvaardt u de manier waarop wij cookies gebruiken in overeenstemming met het Cookiebeleid. Wij behouden ons het recht om op elk moment wijzigingen aan het Cookiebeleid aan te brengen. Om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen, word je verzocht regelmatig het Cookiebeleid te consulteren.

 

Indien je vragen hebt over dit Cookiebeleid kan je ons steeds contact opnemen via privacy@loyalbee.nl

Dit cookiebeleid werd de laatste keer gewijzigd op: 24 mei 2018.

 

9.2 WAT ZIJN COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op je computer worden opgeslagen bij een bezoek aan een website. Hierdoor kan deze website uw handelingen en voorkeuren (zoals taal, lettertype, weergaveopties, …) onthouden gedurende een zekere periode. Het voordeel hiervan is dat wanneer je de website opnieuw bezoekt of tussen verschillende webpagina’s navigeert, jouw voorkeuren niet steeds opnieuw moeten worden ingesteld.

 

 

Cookies worden gebruikt om de surfervaring te vergemakkelijken en te verbeteren. Wanneer u de website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw persoonlijke instellingen terug worden opgeroepen. Bovendien wordt data verzameld over hoe de website geraadpleegd werd, en kunnen we zo de algemene prestaties van de website op gebied van snelheid en werking verbeteren. Cookies functioneren nooit onafhankelijk en zijn steeds gekoppeld aan een website. Cookies verschaffen

zich op geen enkele manier toegang tot gegevens die zich op uw computer of telefoon bevinden. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u de instellingen van uw browser dienovereenkomstig wijzigen.

 

9.3 COOKIES BEHEREN

De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser instelt, vindt u via de volgende links:

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

 

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?

redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen

 

Safari

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US

 

Hou er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat een website niet meer werkt zoals verwacht.

 

Als u verschillende toestellen gebruikt om een website te bezoeken, dient u ervoor te zorgen dat uw cookievoorkeur is ingesteld op de browser van elk toestel.

 

Meer informatie over het beheren van cookies vindt u op http://www.allaboutcookies.org/managecookies/. Daarnaast bepaalt u op volgende sites van welke bedrijven u geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/.

 

9.4 WELKE SOORTEN COOKIES GEBRUIKT LOYALBEE?

Strikt noodzakelijke cookies zijn noodzakelijk om het surfen en de daarmee verbonden functies mogelijk te maken. Deze cookies identificeren u niet als individu. Indien u deze cookies weigert, zullen verschillende functies binnen de website geheel of gedeeltelijk verstoord worden. Functionele cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website door uw keuzes te herinneren (bv. taalvoorkeur). Deze zorgen ervoor dat bepaalde instellingen op uw verzoek gepersonaliseerd worden. Als u deze cookies niet accepteert, kan dit van invloed zijn op de prestaties en functionaliteit van de website en kan het toegang tot inhoud op de website beperken. Prestatie/Analytische cookies verzamelen gegevens over het gebruik van een website zoals het aantal bezoekers, de tijd die bezoekers doorbrengen op een webpagina en eventuele foutmeldingen. Ze helpen LOYALBEE om de prestaties van de website te verbeteren. Deze cookies identificeren u niet als individu.

 

Advertentie Cookies worden gebruikt om inhoud te leveren die relevanter is voor u. Ze kunnen worden gebruikt om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze helpen ons ook de effectiviteit van advertentiecampagnes op LOYALBEE-websites te meten. We kunnen deze cookies gebruiken om websites te onthouden die u hebt bezocht en we kunnen deze informatie delen met andere partijen, waaronder adverteerders en onze bureaus. Third party cookies First party cookies zijn cookies die worden verzonden vanaf onze servers of domeinen, van waaruit de gevraagde service wordt aangeboden. Third party cookies zijn cookies die naar

uw browser worden verzonden vanaf een server of domein die niet door LOYALBEE wordt beheerd, maar door een samenwerkende organisatie. Alleen deze derde partijen hebben toegang tot die cookies en de informatie die door de cookie wordt verzameld.

 

 

Strikt noodzakelijke cookie

Met deze cookie onthoudt de website of je de cookie policy aanvaardde of niet.

 

Functionele cookie

Met deze cookie onthoudt de site uw taalvoorkeuren. We kunnen op deze manier bij elk bezoek de startpagina automatisch in de gekozen taal laden.

 

Advertentie cookies

Deze cookies worden gezet door Google DoubleClick en verzamelen gegevens over het bekijken van pagina's en advertenties, en kunnen een gebruikersprofiel opstellen.

 

Advertentie cookies

Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties op hun platform te presenteren.

 

Prestatie cookies

Google Analytics: we gebruiken Google Analytics om informatie over bezoekersgedrag op onze website te verzamelen en zo onze website te optimaliseren. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina’s u bezoekt, zoals hoe lang u op de site bent, hoe u hier terecht bent gekomen en waarop u klikt.

- PRIVACY POLICY LOYALBEE Business - 1 januari 2023

46072.TBC Logo Loyalbee RGB op blauw.png
  • 177-1779357_got-a-question-call-1-877-858-white
  • 1b3bec070f7bb1c007dbaaeafaeb21b7
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle

© 2023 LOYALBEE B.V.

KvK: 88723380 - BTW: NL864749417 B01

bottom of page